Ulga rehabilitacyjna. Czyli rehabilitacja nawet 18%taniej.

 

1. Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna przysługuje:

1. Osobom niepełnosprawnym (posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności)

I grupy inwalidztwa, u których orzeczono:

1. całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,

2. znaczny stopień niepełnosprawności.

II grupy inwalidztwa, u których orzeczono:

1. całkowitą niezdolność do pracy,

2. umiarkowany stopień niepełnosprawności.

2. Osobom utrzymującym osoby niepełnosprawne. Do osób niepełnosprawnych mogących pozostawać na utrzymaniu podatnika zaliczmy:

- współmałżonka,

- dzieci własne i przysposobione,

- dzieci obce przyjęte na wychowanie,

- pasierbów,

- rodziców,

- rodziców współmałżonka (teściów),

- rodzeństwo,

- ojczyma,

- macochę,

- zięciów,

- synowe.

Warunkiem jest aby roczne dochody osób niepełnosprawnych pozostających na utrzymaniu podatnika nie przekraczały 9120zł.

2. Co jest podstawą o skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej?

Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej konieczne jest odpowiednie udokumentowanie wydatków. Upoważniają do tego następujące dokumenty:

- faktura,

- rachunek,

- dowód wpłaty na poczcie,

- potwierdzenie przelewu bankowego.

Muszą one zawierać informacje kto, kiedy, ile i za co zapłacił.

 

Należy pamiętać, że niniejszy artykuł ma formę podpowiedzi i nie stanowi wykładni prawa.

Gwarancją prawidłowego skorzystania z ugli rehabilitacyjnej jest rozliczenie PIT-u w biurze rachunkowym.